Procesory audio

Procesory audio

Kategoria obejmująca procesory studyjne, czyli urządzenia hardware’owe służące np. do kształtowania dynamiki sygnału, korekcji sygnału czy urządzenia efektowe, w tym również wokalne. Do tej kategorii zaliczają się również profesjonalne procesory wykorzystywane w nagłośnieniu live.