Formularz zgłoszeniowy

Typ zgłoszenia

Dane personalne zgłaszającego

Zgłaszany produkt

Skan lub zdjęcie paragonu/faktury (dopuszczalne formaty: pdf, jpg, gif, png)

Prześlij dowód zakupu (dopuszczalne formaty: pdf, jpg, gif, png) lub podaj numer zamówienia

Odbiór (skąd mamy odebrać produkt)

kg
cm
cm
cm

Zwrot (gdzie odesłać naprawiony produkt)

Zgody