UWAGA! - AWARIA SYSTEMU TAX FREE - do odwołania nie mamy możliwości wystawiania dokumentów Tax Free 

TAX FREE 

Jako turysta posiadający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej (UE) jesteś uprawniony do żądania zwrotu podatku VAT, jeżeli zakupione w Polsce produkty wywozisz w stanie nienaruszonym poza obszar UE.

 

 

JAK SKORZYSTAĆ Z TAX FREE?

 

TAX FREE-spep by step

1. KROK PIERWSZY

 

Dodaj interesujący Cię produkt/produkty do koszyka na naszej stronie. Następnie podczas składania zamówienia zaznacz opcję „Chcę wprowadzić dane do TAX FREE” i wprowadź wszystkie wymagane dane oraz zaznacz w jaki sposób chcesz otrzymać zwrot podatku (np. gotówką w naszej placówce lub na wskazany rachunek bankowy). Upewnij się, że wszystkie dane osobowe są poprawne wpisane. Odbierz swoje zamówienie w naszym sklepie lub pod wskazanym adresem do dostawy (w przypadku wybrania dostawy kurierem lub do paczkomatu). Dokument TaxFree wraz z paragonem będzie znajdował się w zielonej teczce dołączonej do zamówionego produktu/produktów.

 

TAX FREE-spep by step

2. KROK DRUGI

 

Opuszczając teren UE zgłoś się do Urzędu Celnego. Przedstaw dokument Tax Free wraz z paragonem i paszportem. Celnik potwierdza wywóz towaru przystawiając stempel. Brak pieczęci celnika na formularzu Tax Free uniemożliwia otrzymanie zwrotu pieniędzy. Wywóz towaru musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia trzeciego miesiąca od daty zakupu, np. kupując 14 sierpnia możesz wywieźć towar najpóźniej 30 listopada.

 

TAX FREE-spep by step

3. KROK TRZECI

 

Zwrot pieniędzy możesz otrzymasz w wybrany przez siebie sposób- gotówką w naszym sklepie lub przelewem na wskazany rachunek bankowy. Ubiegając się o zwrot pieniędzy musisz przedstawić podstemplowany formularz Tax Free (możesz dostarczyć go osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na adres naszego sklepu). Podbity polski formularz Tax Free jest ważny przez 10 miesięcy od miesiąca zakupu. Zwrot podatku można otrzymać tylko w tym okresie.

 

 

Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym formularzu zwrotu podatku (Tax Refund Cheque) z dołączonym do niego jednym paragonem z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 200 zł. System 3 kroków jest prosty w użyciu i łatwy do zapamiętania, wystarczy postąpić zgodnie z instrukcją, aby uzyskać zwrot podatku VAT: W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm)

TAX FREE-spep by step